Законодавство

Для належного виконання своїх функцій та обов’язків ми відмінно володіємо українським законодавством. Оскільки Україна вибрала шлях європейської інтеграції, та оскільки Технічні регламенти на медичні вироби засновані на Директивах ЄС – то ми також вільно колодієм відповідним європейським законодавством.  

 

Основні нормативні акти: 

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукціїhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2735-17

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2736-17 

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19 

Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/753-2013-%D0%BF 

Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/754-2013-%D0%BF 

Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-2013-%D0%BF 

Закон України «Про засади державної мовної політики»  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5029-17

Закон України «Про захист прав споживачів» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2407-14 

Кабінет Міністрів України Постанова від 1 червня 2011 р. № 573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/573-2011-%D0%BF

Кабінет Міністрів України Постанова від 12 серпня 2015 р. № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-%D0%BF 

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги пов'язані міжнародні нормативні документи: EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17021-1:2015

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит і сертифікацію систем менеджменту навколишнього середовища (ІSO/ІEC TS 17021-2:2012, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 17021-3:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності для аудитів та сертифікації систем менеджменту якості пов'язані міжнародні нормативні документи: ISO/IEC 17021-3:2013

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Національний стандарт України. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій 

http://www.certatom.kiev.ua/images/files/16.06.15_17025.pdf 

Medical Device Directive MDD93/42/EEC  https://www.emergogroup.com/sites/default/files/file/europe-consolidated-mdd-93-42-eec.pdf?action 

In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0079 

MEDDEV 2.5/10 «Guideline for authorized representatives» 

https://www.qarad.com/data/acms/docs/9158b6f8af414997b5d8ca85c51285b4/6_meddev_2_5-10_guideline_for_authorized_representative_january_2012.pdf

MEDDEV 2.12/1 rev.8 «Guidelines on a Medical Devices Vigilance System»

https://www.qarad.com/data/acms/docs/cd8f42989b5e467ea722d1bf14a46f7b/1_meddev_2.12-1_rev.8_medical_devices_vigilance_system.pdf

IAF MD 5:2015 Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systemshttp://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD5QMSEMSAuditDurationIssue311062015.pdf

IAF MD 9:2015 Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485) http://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD9App17021MedicalDeviceQMSPublicationVersion.pdf