Кодекс ведення бізнесу

Наша компанія високо цінує свою репутацію і неухильно дотримується найвищих стандартів ділової етики в усіх напрямках своєї діяльності, чесно веде бізнес відповідно до найвищих стандартів. Діяльність компанії грунтується на законних, ефективних і справедливих методах ведення роботи, включаючи, але не обмежуючись взаємовідносинами з державними органами і чиновниками, взаємини зі своїми працівниками, веденням звітності та оплатою податків, виконанням та строгим проходженням законодавства України.

Незалежно від ціни і складності питання ми завжди здійснюємо свою діяльність законними і етичними методами.

 

I. Дотримання антикорупційного законодавства.

Оскільки основною діяльністю компанії є надання послуг з реєстрації, сертифікації, експертизи та оцінки відповідності медичної продукції зарубіжних партнерів в державних органах України, справжнім ми декларуємо, що всі співробітники компанії ведуть всі види діяльності законослухняним і етичним способом, відповідно до чинних національних законів і нормативними вимогами, в тому числі відповідно до Закону США про боротьбу з корупцією у зовнішньоекономічній діяльності, прийнятому в 1977 г. (Foreign Corrupt Practices Act of 1977 – FCPA) і відповідно до Закону Великобританії про хабарництво (Bribery Act 2010).

 

Цим підтверджуємо, що керівники компанії та її ключові співробітники, члени їх сімей, підрядники та консультанти компанії:

Не є обраними або призначеними посадовими особами, співробітниками, агентами або представниками державних органів, установ чи підприємств, що належать державі або перебувають під контролем держави; 
Не є або були посадовими особами політичних партій; 
Не є кандидатами або обраними на політичну посаду; 
Чи не є посадовими особами, агентами або співробітниками організацій, що фінансуються з державного бюджету, або міжнародних громадських організацій; 
 

Цим підтверджуємо, що оплати в державні органи, установи або компанії, що належать державі або перебувають під контролем держави, виконуються в безготівковій формі, на підставі Договорів та / або законодавчо встановлених тарифів. Такі оплати є виключно платежами, пов’язаними з виконанням робіт по реєстрації, сертифікації, експертизи та оцінки відповідності медичної продукції.

 

Кодекс ведення бізнесу групи компаній:

(а) забороняє здійснювати, обіцяти або дозволяти вчинення платежів в цілях підкупу або передачу чого-небудь, що має цінність, державному чиновнику, з метою спонукати його здійснити будь-який урядовий акт або прийняти рішення в інтересах нового або поточного бізнесу;

(б) забороняє звертатися до іншої компанії або особі, щоб залучити їх до участі в одному з вищезазначених видів діяльності;

(в) вимагає від підрядників, консультантів, агентів, представників компанії, що діють від імені компанії “Крат” чинити так само, як зазначено в пунктах (а) і (б).

 

Якщо співробітник або діловий партнер (підрядник, консультант, агент, представник) сумнівається в значенні або застосовності будь-яких встановлених рамок, обмежень чи вимог до розголошення інформації щодо взаємодії з державними чиновниками, то ця особа має проконсультуватися зі своїм основною контактною особою з компанії “кратія “до вчинення свій діяльності.

 

Визначення поняття «Державний чиновник»:

(a) посадова особа або державний службовець, або (b) особа, що діє в якості офіційного представника від імені:

організації, що входить до Переліку організацій Антикорупційного закону (FCPA1), 
будь-який інший української національної, місцевої, окружної або муніципальної урядової організації, органу, комісії, комітету або установи, або 
української політичної партії, української державної корпорації або громадської міжнародної організації, або 
(c) сама українська політична партія.

 

 

II. Дотримання конфіденційності і незалежність.

Співпраця практично з кожним Замовником передбачає отримання інформації та документації, яка є або може бути конфіденційною. У зв’язку з цим всередині компанії встановлені суворі правила відносно дотримання режиму конфіденційності, а з кожним співробітником компанії, підрядником, консультантом і агентом обов’язково підписуються Договору про Конфіденційність (до прийому на роботу, або до початку співпраці).

 

Компанія «Крат» гарантує:

дотримання режиму суворої конфіденційності отриманої інформації і без попередньої письмової згоди Замовника (партнера) не розкривати її будь-яким третім особам і не використовувати конфіденційну інформацію крім цілей, передбачених співпрацею і підписаними Договорами; 
зберігання конфіденційної інформації, що унеможливлює доступ до інформації третіх осіб; 
забезпечення доступу до конфіденційної інформації тільки співробітників, підрядників, консультантів і агентів, проінструктованих про порядок роботи з конфіденційною інформацією, і що підписали необхідні документи про дотримання режиму конфіденційності. 
 

Ми гарантуємо незалежність діяльності нашої компанії від інтересів третіх осіб і компаній. Це означає, що засновником або керівним співробітником компанії не може стати фізична або юридична особа, яка має будь-яких бізнес інтереси щодо продукції наших партнерів, чи продукції, яка конкурує з продукцією наших партнерів. Дана вимога дотримується стосовно членів сімей юридичних осіб.

Для забезпечення прозорої та незалежної діяльності наша компанія гарантує, що не буде вести господарську діяльність, і не буде залучена в господарську діяльність третіх осіб щодо продажів, участі в тендерах та інших способах маркетингу медичної продукції.

Фінансування діяльності, розвитку і прибутку компанії здійснюється виключно за рахунок виконання робіт і послуг Замовникам, власних коштів засновників.

 

 

III. Виконання чинного законодавства та інформування.

Основна діяльність компанії з надання послуг з реєстрації, сертифікації, експертизи та оцінки відповідності медичної продукції в державних органах, як і інші види діяльності, грунтуються на правильному і своєчасному виконанні вимог чинного українського та міжнародного законодавства, знанні співробітниками компанії всіх галузевих законодавчих актах, стандартах та пр.

 

Компанія «Крат» гарантує:

виконання робіт і послуг здійснюється в суворій відповідності з чинним українським законодавством, а так же, де застосовно – відповідно з Європейським та міжнародним законодавством; 
виконання робіт і послуг не порушує будь-які національні закони, акти або стандарти;
співробітники компанії своєчасно проходять навчання та підвищення кваліфікації, і виконують тільки ті роботи, щодо яких вони впевнені в легітимності і законодавчому відповідно. 
 

 

IV. Виконання взятих зобов’язань.

Виконання зобов’язань перед Замовником і довгострокову співпрацю набагато важливіше, ніж отримання доходу в короткому періоді. В будь-якій ситуації виконання взятих зобов’язань перед Замовником стоїть на першому місці, і компанія гарантує, що прийме збиткове рішення, яке забезпечить правове та належне виконання зобов’язань.

 

V. Дотримання умов вільної конкуренції.

Справжнім ми гарантуємо, що поважаємо і дотримуємося правил вільної ринкової конкуренції та бізнес-етики, включаючи, але не обмежуючись:

Забороною на укладення будь-яких угод або домовленостей з конкурентами по узгодженню цін, рівня прибутку або з інших аспектів конкуренції стосовно виконуваних нами робіт і послуг; 
Забороною на будь-які не етичні способи ведення конкуренції, включаючи але не обмежуючись поширення недобросовісної інформації, вплив на державні органи, установи і чиновників; 
 

Даний Кодекс обов’язковий для виконання всіма співробітниками компанії, підрядчиками, консультантами і агентами. У разі, якщо у Вас виникла підозра про порушення Кодексу, які питання про виконання його умов – просимо Вас негайно Повідомити по е-мейл ethics@cratia.ua

Попередні консультації ми надаємо безкоштовно, дзвоніть нам за телефоном +38 (068) 064-78-31, +38 (044) 223-61-67, або пишіть на е-мейл info@cratia.ua, або приїжджайте на зустріч безпосередньо до нашого офісу.